Ambasada polska w Sudanie

Brak polskiej placówki dyplomatycznej

Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Kairze (Egipt).
Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Chartumie

konsul honorowy: Hussein Mohamed Hassan (język konsula arabski, polski, angielski)
Sudan, Chartum, Elinaya Hospital, 41 Elamarat Str.,
Tel.: (00249 183) 471830 Faks: (00249 183) 471831
kair.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Dodaj opinie o konsulacie i ambasadzie RP

Navigate