Ambasada polska w Nikaragui

Brak polskiej placówki dyplomatycznej

Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Meksyku (Meksyk).
Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Managui

Vacat
meksyk.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Dodaj opinie o konsulacie i ambasadzie RP

Navigate