Białoruś

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi
ambasador: Leszek Szerepka
Białoruś, Mińsk, Biaduli 11, 220034
Tel.: +375 17 3885200 Tel. dyżurny: +375 29 6703374 Faks: +375 17 3885225 Faks: +375 17 3885222
[email protected]
www.minsk.msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu
konsul generalny: Anna Nowakowska
Białoruś, Brześć, Kujbyszewa 34, 224016
Tel.: +375 162270001 (w godzinach pracy placówki) Tel. dyżurny: +375 292 009 400 (czynny 24 h) Faks: +375 162203829
[email protected]
www.brzesc.msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie
konsul generalny: Andrzej Chodkiewicz
Białoruś, Grodno, Budionnego 48A, 230023
Tel.: +375 152 731000 Tel. dyżurny: +375 333117770 Faks: +375 152 731022
[email protected]
www.grodno.msz.gov.pl

Instytut Polski w Mińsku
radca – minister – dyrektor IP: Urszula Doroszewska
Białoruś, Mińsk, Wołodarskiego 6, 220030
Tel.: + 375 17 2006378, + 375 17 2009581
[email protected]
www.instpol.by

Tak szukaliście ambasad i konsulatów:

  • ambasada rp minsk
  • ambasada polski mińsk
  • KONSULAT POLSKI BIAŁORUŚ
  • ambasada polska na białorusi
  • konsulat generalny w brześciu
  • konsulat minsk gov pl
  • konsulat polski grodno
  • konsulat polski na białorusi msz
  • konsulat polski w białorusi
  • konsulat polski w brześciu

Dodaj opinię o konsulacie

Navigate