Ambasada polska na Bahamach

Brak polskiej placówki dyplomatycznej

Ambasador RP w Waszyngtonie (Stany Zjednoczone Ameryki) akredytowany jest również we Wspólnocie Bahamów.
Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Nassau

konsul honorowy: Edith Rebecca Powell (język konsula angielski)
Bahamy, Nassau, #9 Devonshire Drive, Coral Harbour, 30 Ludlow Streer, PO BOX 4225
Tel.: (00-12-42) 328-72-38 Tel.: (00-12-42) 356-0801 Faks: (00-12-42) 326-24-91
pmms@batelnet.bs edith_powell@hotmail.com

Dodaj opinie o konsulacie i ambasadzie RP

Navigate