Polskie ambasady i konsulaty RP

Witam Cię w serwisie poświęconym ambasadom, konsulatom oraz placówkom zagranicznym Państwa Polskiego.

Znajdziesz u nas dokładne adresy ulic, kody pocztowe, numery telefonów oraz informacje o osobach odpowiedzialnych za daną placówkę. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób zdołasz odnaleźć niezbędny i potrzebny Ci kontakt w danym kraju.

Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebować pomocy polskiej placówki zagranicznej. Czy to podczas podróży służbowej, czy wakacji z rodziną lub podczas dłuższego pobytu za granicą np. w związku z pracą, mogą wydarzyć się sytuacje, których nie przewidzisz, a w których nie poradzisz sobie bez pomocy dyplomaty czy konsula polskiego w danym kraju. Dlatego też zapoznaj się z podanymi tu informacjami i przed wyjazdem zaopatrz się w informacje o ambasadzie czy konsulacie w danym kraju.

Poniżej prezentujemy definicję i krótkie informacje o tym czym są ambasady Polskie i konsulaty i na jakich zasadach działają.

Czym jest ambasada Polska?
Polskie ambasady to stała misja dyplomatyczna, którą kieruje szef misji pierwszej klasy (ambasador). Tą nazwą określany jest także budynek lub lokal zajmowany przez misję. Jest zasadą, że ambasada znajduje się w stolicy państwa, z którym utrzymywane są stosunki dyplomatyczne lub w mieście będącym siedzibą organizacji międzynarodowej.

Struktura ambasad Polski jest zróżnicowana. W skład ambasad wchodzą niejednokrotnie placówki kulturalne, turystyczne lub oficerowie łącznikowi policji.

W zależności od potrzeb ambasada składa się np. z następujących wydziałów: politycznego, kulturalno-prasowego, naukowo-technologicznego, ekonomicznego, handlowego, finansowego, wojskowego, rolnego, konsularnego, administracyjnego.

Czym jest konsulat Polski?
Urząd konsularny Polski – urząd państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, funkcjonujący na podstawie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 r. Na czele urzędu stoi kierownik urzędu konsularnego, a sam urząd działa na obszarze uzgodnionym z państwem przyjmującym (tzw. okręg konsularny).

W zależności od klasy kierownika wyróżnia się urzędy: konsulat generalny, konsulat, wicekonsulat i agencja konsularna.

Podstawą pełnienia funkcji przez kierownika urzędu konsularnego są listy komisyjne określające jego rangę, siedzibę i okręg konsularny, które państwo przyjmuje w drodze exequatur. Konsulat Polski może być podzielony administracyjnie, wewnętrznie na Wydziały / Sekcje np. Wydział Ekonomiczny, Wydział Ochrony, Sekcja Wizowa, Sekcja gospodarcza.

Źródło: pl.wikipedia.org

Teraz kiedy już wiesz czy jest konsulat Polski oraz czym charakteryzują się polskie ambasady zapraszamy do skorzystania z menu, w którym możesz wybrać dany kraj aby zobaczyć oficjalne urzędy polskie na terenie danego kraju. Takie informacje warto posiadać zwłaszcza w momencie kiedy chcemy wyjechać do pracy za granicą. W takim momencie to już po prostu konieczność!